ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสงจันทร์แอสเซ็ทพลัส

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสงจันทร์แอสเซ็ทพลัส"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสงจันทร์แอสเซ็ทพลัส

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 17/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสงจันทร์แอสเซ็ทพลัส
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 17/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสงจันทร์แอสเซ็ทพลัส ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสงจันทร์แอสเซ็ทพลัส


234/5 หมู่ที่ 8 ต.เกาะขนุน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสงจันทร์แอสเซ็ทพลัส ตั้งอยู่ที่

234/5 หมู่ที่ 8 ต.เกาะขนุน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสงจันทร์แอสเซ็ทพลัสเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสงจันทร์แอสเซ็ทพลัส

ได้แก่ 0243558000160
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสงจันทร์แอสเซ็ทพลัส:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสงจันทร์แอสเซ็ทพลัส:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*