ห้างหุ้นส่วนจำกัด คมสันซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด คมสันซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด คมสันซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 19/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด คมสันซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 800,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 19/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด คมสันซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการจำหน่าย รับซ่อม ล้าง เครื่องปรับอากาศ พัดลมดูดอากาศ และอุปกรณ์เครื่องปรับอากาศทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด คมสันซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส


45/37 ถนนประชาสรรค์ ต.หน้าเมือง อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด คมสันซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส ตั้งอยู่ที่

45/37 ถนนประชาสรรค์ ต.หน้าเมือง อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด คมสันซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิสเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด คมสันซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส

ได้แก่ 0243558000194
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด คมสันซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด คมสันซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*