ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศักดิ์ศิริ บิวดิ้งพลัส

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศักดิ์ศิริ บิวดิ้งพลัส"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศักดิ์ศิริ บิวดิ้งพลัส

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 8/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศักดิ์ศิริ บิวดิ้งพลัส
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 8/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศักดิ์ศิริ บิวดิ้งพลัส ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับเหม่าก่อสร้าง งานถนน งานสาธารณูปโภค

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศักดิ์ศิริ บิวดิ้งพลัส


39/4 หมู่ที่ 2 ต.คลองนา อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศักดิ์ศิริ บิวดิ้งพลัส ตั้งอยู่ที่

39/4 หมู่ที่ 2 ต.คลองนา อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศักดิ์ศิริ บิวดิ้งพลัสเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศักดิ์ศิริ บิวดิ้งพลัส

ได้แก่ 0243559000031
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศักดิ์ศิริ บิวดิ้งพลัส:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศักดิ์ศิริ บิวดิ้งพลัส:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*