ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทวีปเสาเข็ม

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทวีปเสาเข็ม"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทวีปเสาเข็ม

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 19/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทวีปเสาเข็ม
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 19/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทวีปเสาเข็ม ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการค้าวัสดุก่อสร้าง วัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการก่อสร้าง

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทวีปเสาเข็ม


36/41 หมู่ที่ 3 ต.บางพระ อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทวีปเสาเข็ม ตั้งอยู่ที่

36/41 หมู่ที่ 3 ต.บางพระ อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทวีปเสาเข็มเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทวีปเสาเข็ม

ได้แก่ 0243559000040
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทวีปเสาเข็ม:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทวีปเสาเข็ม:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*