ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรมารดา กิจรุ่งเรือง

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรมารดา กิจรุ่งเรือง"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรมารดา กิจรุ่งเรือง

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 20/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรมารดา กิจรุ่งเรือง
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 20/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรมารดา กิจรุ่งเรือง ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับเป็นผู้บริหารด้านพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม การตลาด และจัดจำหน่าย

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรมารดา กิจรุ่งเรือง


1/109 หมู่ที่ 1 ต.โสธร อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรมารดา กิจรุ่งเรือง ตั้งอยู่ที่

1/109 หมู่ที่ 1 ต.โสธร อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรมารดา กิจรุ่งเรืองเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรมารดา กิจรุ่งเรือง

ได้แก่ 0243559000058
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรมารดา กิจรุ่งเรือง:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรมารดา กิจรุ่งเรือง:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*