บริษัท โตโยต้าวัน จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท โตโยต้าวัน จำกัด"

บริษัท โตโยต้าวัน จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 9/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท โตโยต้าวัน จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 30,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 9/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท โตโยต้าวัน จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท โตโยต้าวัน จำกัด


176 หมู่ที่ 13 ถนนบางนา-ตราด ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท โตโยต้าวัน จำกัด ตั้งอยู่ที่

176 หมู่ที่ 13 ถนนบางนา-ตราด ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130

แผนที่บริษัท บริษัท โตโยต้าวัน จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท โตโยต้าวัน จำกัด

ได้แก่ 0245558000064
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท โตโยต้าวัน จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท โตโยต้าวัน จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*