บริษัท พรคเณศพรชนก จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท พรคเณศพรชนก จำกัด"

บริษัท พรคเณศพรชนก จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 22/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท พรคเณศพรชนก จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 22/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท พรคเณศพรชนก จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
การจำหน่ายอุปกรณ์เซฟตี้เกี่ยวกับอาคารโรงงาน บ้านเรือน สถานที่ราชการทุกชนิด รวมทั้งให้บริการติดตั้ง

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท พรคเณศพรชนก จำกัด


22/258 หมู่ที่ 7 ต.คลองหลวงแพ่ง อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท พรคเณศพรชนก จำกัด ตั้งอยู่ที่

22/258 หมู่ที่ 7 ต.คลองหลวงแพ่ง อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000

แผนที่บริษัท บริษัท พรคเณศพรชนก จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท พรคเณศพรชนก จำกัด

ได้แก่ 0245558000188
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท พรคเณศพรชนก จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท พรคเณศพรชนก จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*