บริษัท สยามมงคลชัย จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท สยามมงคลชัย จำกัด"

บริษัท สยามมงคลชัย จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 29/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท สยามมงคลชัย จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 29/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท สยามมงคลชัย จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการนำเข้า ส่งออก ผลิตออกแบบ ระบบควบคุมทำงาน เครื่องมือที่ใช้ในงานวิศวกรรมศาสตร์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท สยามมงคลชัย จำกัด


506 หมู่ที่ 2 ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา 24160

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท สยามมงคลชัย จำกัด ตั้งอยู่ที่

506 หมู่ที่ 2 ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา 24160

แผนที่บริษัท บริษัท สยามมงคลชัย จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท สยามมงคลชัย จำกัด

ได้แก่ 0245558000285
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท สยามมงคลชัย จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท สยามมงคลชัย จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*