บริษัท ธนินท์ธรรม คอนสทรัคชั่น จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ธนินท์ธรรม คอนสทรัคชั่น จำกัด"

บริษัท ธนินท์ธรรม คอนสทรัคชั่น จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 30/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ธนินท์ธรรม คอนสทรัคชั่น จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 30/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ธนินท์ธรรม คอนสทรัคชั่น จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการให้บริการรับออกแบบ ตกแต่ง ต่อเติม ปรับปรุงซ่อมแซมสำนักงาน อาคารทุกประเภท

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ธนินท์ธรรม คอนสทรัคชั่น จำกัด


63/4 หมู่ที่ 9 ต.คลองอุดมชลจร อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ธนินท์ธรรม คอนสทรัคชั่น จำกัด ตั้งอยู่ที่

63/4 หมู่ที่ 9 ต.คลองอุดมชลจร อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000

แผนที่บริษัท บริษัท ธนินท์ธรรม คอนสทรัคชั่น จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ธนินท์ธรรม คอนสทรัคชั่น จำกัด

ได้แก่ 0245558000307
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ธนินท์ธรรม คอนสทรัคชั่น จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ธนินท์ธรรม คอนสทรัคชั่น จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*