บริษัท ลูกกุ้งเศรษฐี จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ลูกกุ้งเศรษฐี จำกัด"

บริษัท ลูกกุ้งเศรษฐี จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 4/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ลูกกุ้งเศรษฐี จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 4/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ลูกกุ้งเศรษฐี จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการนำเข้าส่งออก ลูกกุ้ง พันธุ์กุ้ง และสัตว์น้ำทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ลูกกุ้งเศรษฐี จำกัด


1/5 หมู่ที่ 5 ต.เทพราช อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 24000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ลูกกุ้งเศรษฐี จำกัด ตั้งอยู่ที่

1/5 หมู่ที่ 5 ต.เทพราช อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 24000

แผนที่บริษัท บริษัท ลูกกุ้งเศรษฐี จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ลูกกุ้งเศรษฐี จำกัด

ได้แก่ 0245558000374
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ลูกกุ้งเศรษฐี จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ลูกกุ้งเศรษฐี จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*