บริษัท โอเว่น แอนด์ เฟอร์เนส เซอร์วิส จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท โอเว่น แอนด์ เฟอร์เนส เซอร์วิส จำกัด"

บริษัท โอเว่น แอนด์ เฟอร์เนส เซอร์วิส จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 4/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท โอเว่น แอนด์ เฟอร์เนส เซอร์วิส จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 4/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท โอเว่น แอนด์ เฟอร์เนส เซอร์วิส จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการผลิตเตาความร้อนสูงสำหรับงานอุตสาหกรรม

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท โอเว่น แอนด์ เฟอร์เนส เซอร์วิส จำกัด


37/40 หมู่ที่ 11 ต.คลองนครเนื่องเขต อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท โอเว่น แอนด์ เฟอร์เนส เซอร์วิส จำกัด ตั้งอยู่ที่

37/40 หมู่ที่ 11 ต.คลองนครเนื่องเขต อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000

แผนที่บริษัท บริษัท โอเว่น แอนด์ เฟอร์เนส เซอร์วิส จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท โอเว่น แอนด์ เฟอร์เนส เซอร์วิส จำกัด

ได้แก่ 0245558000382
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท โอเว่น แอนด์ เฟอร์เนส เซอร์วิส จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท โอเว่น แอนด์ เฟอร์เนส เซอร์วิส จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*