บริษัท หลงฟู่ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท หลงฟู่ จำกัด"

บริษัท หลงฟู่ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 6/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท หลงฟู่ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 6/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท หลงฟู่ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท หลงฟู่ จำกัด


24 หมู่ที่ 6 ต.คลองนครเนื่องเขต อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท หลงฟู่ จำกัด ตั้งอยู่ที่

24 หมู่ที่ 6 ต.คลองนครเนื่องเขต อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000

แผนที่บริษัท บริษัท หลงฟู่ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท หลงฟู่ จำกัด

ได้แก่ 0245558000391
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท หลงฟู่ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท หลงฟู่ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*