บริษัท แทรกโก้ คอนกรีต จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท แทรกโก้ คอนกรีต จำกัด"

บริษัท แทรกโก้ คอนกรีต จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 10/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท แทรกโก้ คอนกรีต จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 10/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท แทรกโก้ คอนกรีต จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จ ผลิตภัณฑ์จากคอนกรีต

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท แทรกโก้ คอนกรีต จำกัด


9/2 หมู่ที่ 1 ต.คลองอุดมชลจร อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท แทรกโก้ คอนกรีต จำกัด ตั้งอยู่ที่

9/2 หมู่ที่ 1 ต.คลองอุดมชลจร อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000

แผนที่บริษัท บริษัท แทรกโก้ คอนกรีต จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท แทรกโก้ คอนกรีต จำกัด

ได้แก่ 0245558000439
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท แทรกโก้ คอนกรีต จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท แทรกโก้ คอนกรีต จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*