บริษัท รวมช่างวิศวกรรม แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท รวมช่างวิศวกรรม แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด"

บริษัท รวมช่างวิศวกรรม แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 13/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท รวมช่างวิศวกรรม แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 13/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท รวมช่างวิศวกรรม แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบธุรกิจบริการรับจ้างทำมุ้งลวด เหล็กดัด ประตู หน้าต่าง ราวบันได โครงหลังคา ด้วยวัสดุสแตนเลส เหล็

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท รวมช่างวิศวกรรม แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด


18/3 หมู่ที่ 1 ต.บึงน้ำรักษ์ อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา 24150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท รวมช่างวิศวกรรม แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด ตั้งอยู่ที่

18/3 หมู่ที่ 1 ต.บึงน้ำรักษ์ อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา 24150

แผนที่บริษัท บริษัท รวมช่างวิศวกรรม แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท รวมช่างวิศวกรรม แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด

ได้แก่ 0245558000447
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท รวมช่างวิศวกรรม แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท รวมช่างวิศวกรรม แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*