บริษัท อิทธิพลมาดี จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท อิทธิพลมาดี จำกัด"

บริษัท อิทธิพลมาดี จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 17/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท อิทธิพลมาดี จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 17/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท อิทธิพลมาดี จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการให้บริการ รับเหมาก่อสร้าง และงานก่อสร้างอย่างอื่นทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท อิทธิพลมาดี จำกัด


14/1 หมู่ที่ 2 ต.หมอนทอง อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา 24150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท อิทธิพลมาดี จำกัด ตั้งอยู่ที่

14/1 หมู่ที่ 2 ต.หมอนทอง อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา 24150

แผนที่บริษัท บริษัท อิทธิพลมาดี จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท อิทธิพลมาดี จำกัด

ได้แก่ 0245558000463
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท อิทธิพลมาดี จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท อิทธิพลมาดี จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*