บริษัท โอม เอ้าท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิสเซส จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท โอม เอ้าท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิสเซส จำกัด"

บริษัท โอม เอ้าท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิสเซส จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 19/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท โอม เอ้าท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิสเซส จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 19/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท โอม เอ้าท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิสเซส จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับจ้างเหมาแรงงานให้แก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท โอม เอ้าท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิสเซส จำกัด


77/4 หมู่ที่ 7 ต.บางตีนเป็ด อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท โอม เอ้าท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิสเซส จำกัด ตั้งอยู่ที่

77/4 หมู่ที่ 7 ต.บางตีนเป็ด อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000

แผนที่บริษัท บริษัท โอม เอ้าท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิสเซส จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท โอม เอ้าท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิสเซส จำกัด

ได้แก่ 0245558000498
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท โอม เอ้าท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิสเซส จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท โอม เอ้าท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิสเซส จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*