บริษัท ไนซ์ ทรู ซัพพลายส์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ไนซ์ ทรู ซัพพลายส์ จำกัด"

บริษัท ไนซ์ ทรู ซัพพลายส์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 20/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ไนซ์ ทรู ซัพพลายส์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 20/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ไนซ์ ทรู ซัพพลายส์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการซื้้อขายวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ในโรงงาน

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ไนซ์ ทรู ซัพพลายส์ จำกัด


236 ถนนฉะเชิงเทรา-บางปะกง ต.หน้าเมือง อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ไนซ์ ทรู ซัพพลายส์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

236 ถนนฉะเชิงเทรา-บางปะกง ต.หน้าเมือง อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000

แผนที่บริษัท บริษัท ไนซ์ ทรู ซัพพลายส์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ไนซ์ ทรู ซัพพลายส์ จำกัด

ได้แก่ 0245558000501
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ไนซ์ ทรู ซัพพลายส์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ไนซ์ ทรู ซัพพลายส์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*