บริษัท โสธานันท์ ทรานสปอร์ต จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท โสธานันท์ ทรานสปอร์ต จำกัด"

บริษัท โสธานันท์ ทรานสปอร์ต จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 20/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท โสธานันท์ ทรานสปอร์ต จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 20/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท โสธานันท์ ทรานสปอร์ต จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการขนส่งและบริการสถานที่เก็บสินค้า

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท โสธานันท์ ทรานสปอร์ต จำกัด


52 หมู่ที่ 11 ต.หนองยาว อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท โสธานันท์ ทรานสปอร์ต จำกัด ตั้งอยู่ที่

52 หมู่ที่ 11 ต.หนองยาว อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120

แผนที่บริษัท บริษัท โสธานันท์ ทรานสปอร์ต จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท โสธานันท์ ทรานสปอร์ต จำกัด

ได้แก่ 0245558000510
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท โสธานันท์ ทรานสปอร์ต จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท โสธานันท์ ทรานสปอร์ต จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*