บริษัท อินทิเกรชั่น แอคเคาน์ติ้ง เซอร์วิสเซส จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท อินทิเกรชั่น แอคเคาน์ติ้ง เซอร์วิสเซส จำกัด"

บริษัท อินทิเกรชั่น แอคเคาน์ติ้ง เซอร์วิสเซส จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 27/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท อินทิเกรชั่น แอคเคาน์ติ้ง เซอร์วิสเซส จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 27/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท อินทิเกรชั่น แอคเคาน์ติ้ง เซอร์วิสเซส จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
รับจ้างทำบัญชีและภาษีวางระบบบัญชีวางแผนภาษี

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท อินทิเกรชั่น แอคเคาน์ติ้ง เซอร์วิสเซส จำกัด


55/185 หมู่ที่ 3 ต.บางตีนเป็ด อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท อินทิเกรชั่น แอคเคาน์ติ้ง เซอร์วิสเซส จำกัด ตั้งอยู่ที่

55/185 หมู่ที่ 3 ต.บางตีนเป็ด อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000

แผนที่บริษัท บริษัท อินทิเกรชั่น แอคเคาน์ติ้ง เซอร์วิสเซส จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท อินทิเกรชั่น แอคเคาน์ติ้ง เซอร์วิสเซส จำกัด

ได้แก่ 0245558000536
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท อินทิเกรชั่น แอคเคาน์ติ้ง เซอร์วิสเซส จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท อินทิเกรชั่น แอคเคาน์ติ้ง เซอร์วิสเซส จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*