บริษัท เอสทีดับเบิ้ลยู เทคนิคอล เน็ตเวิร์ค จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เอสทีดับเบิ้ลยู เทคนิคอล เน็ตเวิร์ค จำกัด"

บริษัท เอสทีดับเบิ้ลยู เทคนิคอล เน็ตเวิร์ค จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 27/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เอสทีดับเบิ้ลยู เทคนิคอล เน็ตเวิร์ค จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 27/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เอสทีดับเบิ้ลยู เทคนิคอล เน็ตเวิร์ค จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ซ่อมบำรุงและติดตั้งอุปกรณ์อิเล็คทรอนิส์ (CCTV, CABEL TV)

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เอสทีดับเบิ้ลยู เทคนิคอล เน็ตเวิร์ค จำกัด


51/6 ถนนบางคล้า-แปลงยาว ต.บางคล้า อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 24110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เอสทีดับเบิ้ลยู เทคนิคอล เน็ตเวิร์ค จำกัด ตั้งอยู่ที่

51/6 ถนนบางคล้า-แปลงยาว ต.บางคล้า อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 24110

แผนที่บริษัท บริษัท เอสทีดับเบิ้ลยู เทคนิคอล เน็ตเวิร์ค จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เอสทีดับเบิ้ลยู เทคนิคอล เน็ตเวิร์ค จำกัด

ได้แก่ 0245558000544
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เอสทีดับเบิ้ลยู เทคนิคอล เน็ตเวิร์ค จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เอสทีดับเบิ้ลยู เทคนิคอล เน็ตเวิร์ค จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*