บริษัท ศรีคำภาทรานสปอร์ต จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ศรีคำภาทรานสปอร์ต จำกัด"

บริษัท ศรีคำภาทรานสปอร์ต จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 5/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ศรีคำภาทรานสปอร์ต จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 5/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ศรีคำภาทรานสปอร์ต จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการขนส่งขนถ่ายสินค้า

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ศรีคำภาทรานสปอร์ต จำกัด


64 หมู่ที่ 16 ต.คู้ยายหมี อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา 24160

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ศรีคำภาทรานสปอร์ต จำกัด ตั้งอยู่ที่

64 หมู่ที่ 16 ต.คู้ยายหมี อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา 24160

แผนที่บริษัท บริษัท ศรีคำภาทรานสปอร์ต จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ศรีคำภาทรานสปอร์ต จำกัด

ได้แก่ 0245559000041
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ศรีคำภาทรานสปอร์ต จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ศรีคำภาทรานสปอร์ต จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*