บริษัท อาร์.ดี.แอ็คเคาท์ติ้ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท อาร์.ดี.แอ็คเคาท์ติ้ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด"

บริษัท อาร์.ดี.แอ็คเคาท์ติ้ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 7/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท อาร์.ดี.แอ็คเคาท์ติ้ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 500,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 7/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท อาร์.ดี.แอ็คเคาท์ติ้ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการทางด้านบัญชี การสอบบัญชี ที่ปรึกษาทางด้านบัญชีภาษีอากร วางระบบบัญชี

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท อาร์.ดี.แอ็คเคาท์ติ้ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด


262/5 หมู่ที่ 6 ต.ท่าสะอ้าน อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท อาร์.ดี.แอ็คเคาท์ติ้ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ตั้งอยู่ที่

262/5 หมู่ที่ 6 ต.ท่าสะอ้าน อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130

แผนที่บริษัท บริษัท อาร์.ดี.แอ็คเคาท์ติ้ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท อาร์.ดี.แอ็คเคาท์ติ้ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

ได้แก่ 0245559000068
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท อาร์.ดี.แอ็คเคาท์ติ้ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท อาร์.ดี.แอ็คเคาท์ติ้ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*