บริษัท ธนชัยวัฒน์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ธนชัยวัฒน์ จำกัด"

บริษัท ธนชัยวัฒน์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 8/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ธนชัยวัฒน์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 8/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ธนชัยวัฒน์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการขายส่งบัตรเติมเงิน เติมเงินออนไลน์ โทรศัพท์มือถืออุปกรณ์เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ธนชัยวัฒน์ จำกัด


111/3-111/4 หมู่ที่ 2 ต.โสธร อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ธนชัยวัฒน์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

111/3-111/4 หมู่ที่ 2 ต.โสธร อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000

แผนที่บริษัท บริษัท ธนชัยวัฒน์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ธนชัยวัฒน์ จำกัด

ได้แก่ 0245559000084
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ธนชัยวัฒน์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ธนชัยวัฒน์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*