บริษัท คาร์บอนคอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท คาร์บอนคอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด"

บริษัท คาร์บอนคอร์  (ไทยแลนด์) จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 11/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท คาร์บอนคอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 20,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 11/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท คาร์บอนคอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการผลิต cola asphalt premix วัสดุปรับสภาพถนน วัสดุปูพื้นถนนทุกประเภท

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท คาร์บอนคอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด


777 หมู่ที่ 9 ต.หัวสำโรง อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา 24190

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท คาร์บอนคอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ที่

777 หมู่ที่ 9 ต.หัวสำโรง อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา 24190

แผนที่บริษัท บริษัท คาร์บอนคอร์ (ไทยแลนด์) จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท คาร์บอนคอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด

ได้แก่ 0245559000092
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท คาร์บอนคอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท คาร์บอนคอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*