บริษัท พี.วี.เอส.อินดัสเทรียล เซอร์วิส แอนด์ซัพพลายส์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท พี.วี.เอส.อินดัสเทรียล เซอร์วิส แอนด์ซัพพลายส์ จำกัด"

บริษัท พี.วี.เอส.อินดัสเทรียล เซอร์วิส แอนด์ซัพพลายส์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 14/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท พี.วี.เอส.อินดัสเทรียล เซอร์วิส แอนด์ซัพพลายส์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 14/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท พี.วี.เอส.อินดัสเทรียล เซอร์วิส แอนด์ซัพพลายส์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
จัดซื้อ วัสดุสิ้นเปลือง น้ำมันหล่อลื่น สำหรับเครื่องจักรอุตสาหกรรม

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท พี.วี.เอส.อินดัสเทรียล เซอร์วิส แอนด์ซัพพลายส์ จำกัด


89/477 หมู่บ้านพฤกษา 36 หมู่ที่ 8 ต.คลองอุดมชลจร อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท พี.วี.เอส.อินดัสเทรียล เซอร์วิส แอนด์ซัพพลายส์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

89/477 หมู่บ้านพฤกษา 36 หมู่ที่ 8 ต.คลองอุดมชลจร อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000

แผนที่บริษัท บริษัท พี.วี.เอส.อินดัสเทรียล เซอร์วิส แอนด์ซัพพลายส์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท พี.วี.เอส.อินดัสเทรียล เซอร์วิส แอนด์ซัพพลายส์ จำกัด

ได้แก่ 0245559000131
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท พี.วี.เอส.อินดัสเทรียล เซอร์วิส แอนด์ซัพพลายส์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท พี.วี.เอส.อินดัสเทรียล เซอร์วิส แอนด์ซัพพลายส์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*