บริษัท ธนศักดิ์ไพบูลย์ พืชผล จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ธนศักดิ์ไพบูลย์ พืชผล จำกัด"

บริษัท ธนศักดิ์ไพบูลย์ พืชผล จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 18/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ธนศักดิ์ไพบูลย์ พืชผล จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 20,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 18/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ธนศักดิ์ไพบูลย์ พืชผล จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการโรงสีข้าว

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ธนศักดิ์ไพบูลย์ พืชผล จำกัด


199 หมู่ที่ 5 ต.เมืองใหม่ อ.ราชสาส์น จ.ฉะเชิงเทรา 24120

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ธนศักดิ์ไพบูลย์ พืชผล จำกัด ตั้งอยู่ที่

199 หมู่ที่ 5 ต.เมืองใหม่ อ.ราชสาส์น จ.ฉะเชิงเทรา 24120

แผนที่บริษัท บริษัท ธนศักดิ์ไพบูลย์ พืชผล จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ธนศักดิ์ไพบูลย์ พืชผล จำกัด

ได้แก่ 0245559000149
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ธนศักดิ์ไพบูลย์ พืชผล จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ธนศักดิ์ไพบูลย์ พืชผล จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*