บริษัท อาเจกซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท อาเจกซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด"

บริษัท อาเจกซ์  คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 18/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท อาเจกซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 18/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท อาเจกซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับจ้างเชื่อมงานเหล็กตามแบบ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท อาเจกซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด


104 หมู่ที่ 13 ต.หนองแหน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท อาเจกซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ตั้งอยู่ที่

104 หมู่ที่ 13 ต.หนองแหน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120

แผนที่บริษัท บริษัท อาเจกซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท อาเจกซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ได้แก่ 0245559000157
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท อาเจกซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท อาเจกซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*