บริษัท ส.ทอง ชัช ทรานสปอร์ต จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ส.ทอง ชัช ทรานสปอร์ต จำกัด"

บริษัท ส.ทอง ชัช ทรานสปอร์ต จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 20/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ส.ทอง ชัช ทรานสปอร์ต จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 20/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ส.ทอง ชัช ทรานสปอร์ต จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ขนส่ง ขนถ่ายสินค้า และคนโดยสาร ทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ส.ทอง ชัช ทรานสปอร์ต จำกัด


104/1 หมู่ที่ 15 ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ส.ทอง ชัช ทรานสปอร์ต จำกัด ตั้งอยู่ที่

104/1 หมู่ที่ 15 ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130

แผนที่บริษัท บริษัท ส.ทอง ชัช ทรานสปอร์ต จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ส.ทอง ชัช ทรานสปอร์ต จำกัด

ได้แก่ 0245559000173
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ส.ทอง ชัช ทรานสปอร์ต จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ส.ทอง ชัช ทรานสปอร์ต จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*