บริษัท คอร์เดียลีตี้ แม็ค. ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท คอร์เดียลีตี้ แม็ค. ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด"

บริษัท คอร์เดียลีตี้ แม็ค. ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 20/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท คอร์เดียลีตี้ แม็ค. ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 20/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท คอร์เดียลีตี้ แม็ค. ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องจักร หรืออุปกรณ์ที่ใช้ในโรงงาน

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท คอร์เดียลีตี้ แม็ค. ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด


43/2 หมู่ที่ 2 ต.ท่าสะอ้าน อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท คอร์เดียลีตี้ แม็ค. ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ตั้งอยู่ที่

43/2 หมู่ที่ 2 ต.ท่าสะอ้าน อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130

แผนที่บริษัท บริษัท คอร์เดียลีตี้ แม็ค. ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท คอร์เดียลีตี้ แม็ค. ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

ได้แก่ 0245559000181
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท คอร์เดียลีตี้ แม็ค. ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท คอร์เดียลีตี้ แม็ค. ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*