บริษัท เอส.พี.เค. เจริญทรัพย์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เอส.พี.เค. เจริญทรัพย์ จำกัด"

บริษัท เอส.พี.เค. เจริญทรัพย์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 22/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เอส.พี.เค. เจริญทรัพย์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 22/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เอส.พี.เค. เจริญทรัพย์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคารพาณิชย์ ที่พักอาศัย สถานที่ทำการ ถนน สะพาน ฯลฯ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เอส.พี.เค. เจริญทรัพย์ จำกัด


8/17 หมู่ที่ 1 ต.หอมศีล อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24180

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เอส.พี.เค. เจริญทรัพย์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

8/17 หมู่ที่ 1 ต.หอมศีล อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24180

แผนที่บริษัท บริษัท เอส.พี.เค. เจริญทรัพย์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เอส.พี.เค. เจริญทรัพย์ จำกัด

ได้แก่ 0245559000238
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เอส.พี.เค. เจริญทรัพย์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เอส.พี.เค. เจริญทรัพย์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*