บริษัท บึงบูรณ์โลหะกิจ การช่าง จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท บึงบูรณ์โลหะกิจ การช่าง จำกัด"

บริษัท บึงบูรณ์โลหะกิจ การช่าง จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 29/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท บึงบูรณ์โลหะกิจ การช่าง จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 29/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท บึงบูรณ์โลหะกิจ การช่าง จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการงานโลหะตัดพับขึ้นรูป สังกะสี สแตนเลส และงานโลหะทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท บึงบูรณ์โลหะกิจ การช่าง จำกัด


32/234 หมู่ที่ 1 ต.คลองประเวศ อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 24140

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท บึงบูรณ์โลหะกิจ การช่าง จำกัด ตั้งอยู่ที่

32/234 หมู่ที่ 1 ต.คลองประเวศ อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 24140

แผนที่บริษัท บริษัท บึงบูรณ์โลหะกิจ การช่าง จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท บึงบูรณ์โลหะกิจ การช่าง จำกัด

ได้แก่ 0245559000271
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท บึงบูรณ์โลหะกิจ การช่าง จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท บึงบูรณ์โลหะกิจ การช่าง จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*