บริษัท สินทรัพย์ บูรพา จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท สินทรัพย์ บูรพา จำกัด"

บริษัท สินทรัพย์ บูรพา จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 29/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท สินทรัพย์ บูรพา จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 29/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท สินทรัพย์ บูรพา จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการค้าสัตว์มีชีวิต เนื้อสัตว์ชำแหละ เนื้อสัตว์แช่แข็ง

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท สินทรัพย์ บูรพา จำกัด


200/166 หมู่ที่ 2 ต.พนมสารคาม อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท สินทรัพย์ บูรพา จำกัด ตั้งอยู่ที่

200/166 หมู่ที่ 2 ต.พนมสารคาม อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120

แผนที่บริษัท บริษัท สินทรัพย์ บูรพา จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท สินทรัพย์ บูรพา จำกัด

ได้แก่ 0245559000297
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท สินทรัพย์ บูรพา จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท สินทรัพย์ บูรพา จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*