ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกรท ดีล เกทเวย์

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกรท ดีล เกทเวย์"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกรท ดีล เกทเวย์

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 11/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกรท ดีล เกทเวย์
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 11/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกรท ดีล เกทเวย์ ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการสำรวจ ตรวจสอบอุบัติเหตุต่างๆ

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกรท ดีล เกทเวย์


4 ซอยบ้านแขก ถนนเจ้าสำอางค์ ต.กบินทร์ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกรท ดีล เกทเวย์ ตั้งอยู่ที่

4 ซอยบ้านแขก ถนนเจ้าสำอางค์ ต.กบินทร์ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกรท ดีล เกทเวย์เลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกรท ดีล เกทเวย์

ได้แก่ 0253559000023
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกรท ดีล เกทเวย์:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกรท ดีล เกทเวย์:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*