ห้างหุ้นส่วนจำกัด มาลี เพสท์ คอนโทรล เซอร์วิส

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด มาลี เพสท์ คอนโทรล เซอร์วิส"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด มาลี เพสท์ คอนโทรล เซอร์วิส

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 28/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด มาลี เพสท์ คอนโทรล เซอร์วิส
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 28/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด มาลี เพสท์ คอนโทรล เซอร์วิส ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับกำจัดแมลง ปลวก

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด มาลี เพสท์ คอนโทรล เซอร์วิส


199/56 หมู่บ้านสิรารมย์ 9 หมู่ที่ 5 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด มาลี เพสท์ คอนโทรล เซอร์วิส ตั้งอยู่ที่

199/56 หมู่บ้านสิรารมย์ 9 หมู่ที่ 5 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด มาลี เพสท์ คอนโทรล เซอร์วิสเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด มาลี เพสท์ คอนโทรล เซอร์วิส

ได้แก่ 0253559000082
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด มาลี เพสท์ คอนโทรล เซอร์วิส:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด มาลี เพสท์ คอนโทรล เซอร์วิส:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*