บริษัท เอสอาร์ อินเตอร์ สปีด การาจ 304 จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เอสอาร์ อินเตอร์ สปีด การาจ 304 จำกัด"

บริษัท เอสอาร์ อินเตอร์ สปีด การาจ 304 จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 7/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เอสอาร์ อินเตอร์ สปีด การาจ 304 จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 7/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เอสอาร์ อินเตอร์ สปีด การาจ 304 จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการเคาะ พ่นสี ซ่อมแซม ยานพาหนะ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เอสอาร์ อินเตอร์ สปีด การาจ 304 จำกัด


440 หมู่ที่ 3 ต.กรอกสมบูรณ์ อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เอสอาร์ อินเตอร์ สปีด การาจ 304 จำกัด ตั้งอยู่ที่

440 หมู่ที่ 3 ต.กรอกสมบูรณ์ อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140

แผนที่บริษัท บริษัท เอสอาร์ อินเตอร์ สปีด การาจ 304 จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เอสอาร์ อินเตอร์ สปีด การาจ 304 จำกัด

ได้แก่ 0255559000025
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เอสอาร์ อินเตอร์ สปีด การาจ 304 จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เอสอาร์ อินเตอร์ สปีด การาจ 304 จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*