บริษัท บ้านเฮา ดีไซน์ กรุ๊ป จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท บ้านเฮา ดีไซน์ กรุ๊ป จำกัด"

บริษัท บ้านเฮา ดีไซน์ กรุ๊ป จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 8/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท บ้านเฮา ดีไซน์ กรุ๊ป จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 8/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท บ้านเฮา ดีไซน์ กรุ๊ป จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ออกแบบ จัดทำเฟอร์นิเจอร์ ตกแต่งภายใน

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท บ้านเฮา ดีไซน์ กรุ๊ป จำกัด


888/8 หมู่ที่ 6 ต.กบินทร์ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท บ้านเฮา ดีไซน์ กรุ๊ป จำกัด ตั้งอยู่ที่

888/8 หมู่ที่ 6 ต.กบินทร์ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110

แผนที่บริษัท บริษัท บ้านเฮา ดีไซน์ กรุ๊ป จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท บ้านเฮา ดีไซน์ กรุ๊ป จำกัด

ได้แก่ 0255559000033
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท บ้านเฮา ดีไซน์ กรุ๊ป จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท บ้านเฮา ดีไซน์ กรุ๊ป จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*