บริษัท ภัททิราการบัญชี จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ภัททิราการบัญชี จำกัด"

บริษัท ภัททิราการบัญชี จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 8/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ภัททิราการบัญชี จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 8/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ภัททิราการบัญชี จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการด้านบัญชีและภาษีอากร

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ภัททิราการบัญชี จำกัด


173/10 หมู่ที่ 9 ต.เมืองเก่า อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25240

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ภัททิราการบัญชี จำกัด ตั้งอยู่ที่

173/10 หมู่ที่ 9 ต.เมืองเก่า อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25240

แผนที่บริษัท บริษัท ภัททิราการบัญชี จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ภัททิราการบัญชี จำกัด

ได้แก่ 0255559000050
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ภัททิราการบัญชี จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ภัททิราการบัญชี จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*