บริษัท มหานครโรจนะ ปราจีนบุรี จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท มหานครโรจนะ ปราจีนบุรี จำกัด"

บริษัท มหานครโรจนะ ปราจีนบุรี จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 18/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท มหานครโรจนะ ปราจีนบุรี จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 18/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท มหานครโรจนะ ปราจีนบุรี จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการขนส่ง

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท มหานครโรจนะ ปราจีนบุรี จำกัด


201 หมู่ที่ 13 ต.หัวหว้า อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท มหานครโรจนะ ปราจีนบุรี จำกัด ตั้งอยู่ที่

201 หมู่ที่ 13 ต.หัวหว้า อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140

แผนที่บริษัท บริษัท มหานครโรจนะ ปราจีนบุรี จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท มหานครโรจนะ ปราจีนบุรี จำกัด

ได้แก่ 0255559000106
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท มหานครโรจนะ ปราจีนบุรี จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท มหานครโรจนะ ปราจีนบุรี จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*