บริษัท ทิพย์ปทุม เพาเวอร์ เซอร์วิส จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ทิพย์ปทุม เพาเวอร์ เซอร์วิส จำกัด"

บริษัท ทิพย์ปทุม เพาเวอร์ เซอร์วิส จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 20/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ทิพย์ปทุม เพาเวอร์ เซอร์วิส จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 20/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ทิพย์ปทุม เพาเวอร์ เซอร์วิส จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ปรับปรุง ซ่อมแซม ระบบไฟฟ้า

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ทิพย์ปทุม เพาเวอร์ เซอร์วิส จำกัด


37 หมู่ที่ 6 ต.เมืองเก่า อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25240

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ทิพย์ปทุม เพาเวอร์ เซอร์วิส จำกัด ตั้งอยู่ที่

37 หมู่ที่ 6 ต.เมืองเก่า อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25240

แผนที่บริษัท บริษัท ทิพย์ปทุม เพาเวอร์ เซอร์วิส จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ทิพย์ปทุม เพาเวอร์ เซอร์วิส จำกัด

ได้แก่ 0255559000114
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ทิพย์ปทุม เพาเวอร์ เซอร์วิส จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ทิพย์ปทุม เพาเวอร์ เซอร์วิส จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*