บริษัท สิงห์ไทย สตีล จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท สิงห์ไทย สตีล จำกัด"

บริษัท สิงห์ไทย สตีล จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 21/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท สิงห์ไทย สตีล จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 180,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 21/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท สิงห์ไทย สตีล จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการค้า โรงงานผลิตและจำหน่ายเหล็กแท่ง เหล็กกรีดซ้ำ เหล็กเส้น เหล็กรูปพรรณและหลอมเหล็ก

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท สิงห์ไทย สตีล จำกัด


141 หมู่ที่ 12 ต.หัวหว้า อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท สิงห์ไทย สตีล จำกัด ตั้งอยู่ที่

141 หมู่ที่ 12 ต.หัวหว้า อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140

แผนที่บริษัท บริษัท สิงห์ไทย สตีล จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท สิงห์ไทย สตีล จำกัด

ได้แก่ 0255559000149
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท สิงห์ไทย สตีล จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท สิงห์ไทย สตีล จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*