บริษัท บีที ซัพพลาย แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท บีที ซัพพลาย แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด"

บริษัท บีที ซัพพลาย แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 22/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท บีที ซัพพลาย แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 22/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท บีที ซัพพลาย แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
จำหน่ายวัสดุสิ้นเปลืองในโรงงานอุตสาหกรรม

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท บีที ซัพพลาย แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด


79 หมู่ที่ 10 ต.ดงบัง อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 25130

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท บีที ซัพพลาย แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ตั้งอยู่ที่

79 หมู่ที่ 10 ต.ดงบัง อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 25130

แผนที่บริษัท บริษัท บีที ซัพพลาย แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท บีที ซัพพลาย แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ได้แก่ 0255559000157
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท บีที ซัพพลาย แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท บีที ซัพพลาย แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*