บริษัท โอ อาร์ แอท โฮม โซลูชั่น จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท โอ อาร์ แอท โฮม โซลูชั่น จำกัด"

บริษัท โอ อาร์ แอท โฮม โซลูชั่น จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 25/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท โอ อาร์ แอท โฮม โซลูชั่น จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 25/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท โอ อาร์ แอท โฮม โซลูชั่น จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับเหมาสร้างบ้านสำเร็จ ออฟฟิศสำเร็จรูป ร้านกาแฟสำเร็จรูป

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท โอ อาร์ แอท โฮม โซลูชั่น จำกัด


50 หมู่ที่ 5 ต.บุฝ้าย อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 25130

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท โอ อาร์ แอท โฮม โซลูชั่น จำกัด ตั้งอยู่ที่

50 หมู่ที่ 5 ต.บุฝ้าย อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 25130

แผนที่บริษัท บริษัท โอ อาร์ แอท โฮม โซลูชั่น จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท โอ อาร์ แอท โฮม โซลูชั่น จำกัด

ได้แก่ 0255559000173
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท โอ อาร์ แอท โฮม โซลูชั่น จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท โอ อาร์ แอท โฮม โซลูชั่น จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*