บริษัท วัตรยิ่ง จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท วัตรยิ่ง จำกัด"

บริษัท วัตรยิ่ง จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 29/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท วัตรยิ่ง จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 29/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท วัตรยิ่ง จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับเหมางานเชื่อม

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท วัตรยิ่ง จำกัด


109/12 หมู่ที่ 7 ต.บ้านพระ อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25230

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท วัตรยิ่ง จำกัด ตั้งอยู่ที่

109/12 หมู่ที่ 7 ต.บ้านพระ อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25230

แผนที่บริษัท บริษัท วัตรยิ่ง จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท วัตรยิ่ง จำกัด

ได้แก่ 0255559000211
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท วัตรยิ่ง จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท วัตรยิ่ง จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*