ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพยจันทร์ (2559)

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพยจันทร์ (2559)"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพยจันทร์ (2559)

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 5/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพยจันทร์ (2559)
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 5/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพยจันทร์ (2559) ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
จำหน่ายปลีกและส่งผลิตภัณฑ์อาหารนม

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพยจันทร์ (2559)


ข1-237/10 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ต.นครนายก อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพยจันทร์ (2559) ตั้งอยู่ที่

ข1-237/10 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ต.นครนายก อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพยจันทร์ (2559)เลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพยจันทร์ (2559)

ได้แก่ 0263559000015
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพยจันทร์ (2559):
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพยจันทร์ (2559):ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*