ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีวี.อิเลคตริค&คอนสตรัคชัน

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีวี.อิเลคตริค&คอนสตรัคชัน"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีวี.อิเลคตริค&คอนสตรัคชัน

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 13/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีวี.อิเลคตริค&คอนสตรัคชัน
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 13/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีวี.อิเลคตริค&คอนสตรัคชัน ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
รับเหมางานไฟฟ้า

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีวี.อิเลคตริค&คอนสตรัคชัน


95 หมู่ที่ 4 ต.เขาเพิ่ม อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีวี.อิเลคตริค&คอนสตรัคชัน ตั้งอยู่ที่

95 หมู่ที่ 4 ต.เขาเพิ่ม อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีวี.อิเลคตริค&คอนสตรัคชันเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีวี.อิเลคตริค&คอนสตรัคชัน

ได้แก่ 0263559000023
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีวี.อิเลคตริค&คอนสตรัคชัน:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีวี.อิเลคตริค&คอนสตรัคชัน:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*