บริษัท สหะชัยวัสดุก่อสร้าง จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท สหะชัยวัสดุก่อสร้าง จำกัด"

บริษัท สหะชัยวัสดุก่อสร้าง จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 5/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท สหะชัยวัสดุก่อสร้าง จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 19,600,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 5/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท สหะชัยวัสดุก่อสร้าง จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการขายส่งวัสดุก่อสร้างที่ใช้ในงานก่อสร้าง

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท สหะชัยวัสดุก่อสร้าง จำกัด


66/4 หมู่ที่ 2 ถนนสุวรรณศร ต.บ้านนา อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท สหะชัยวัสดุก่อสร้าง จำกัด ตั้งอยู่ที่

66/4 หมู่ที่ 2 ถนนสุวรรณศร ต.บ้านนา อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110

แผนที่บริษัท บริษัท สหะชัยวัสดุก่อสร้าง จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท สหะชัยวัสดุก่อสร้าง จำกัด

ได้แก่ 0265558000013
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท สหะชัยวัสดุก่อสร้าง จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท สหะชัยวัสดุก่อสร้าง จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*