บริษัท ฮีโน่สยามนคร จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ฮีโน่สยามนคร จำกัด"

บริษัท ฮีโน่สยามนคร จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 7/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ฮีโน่สยามนคร จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 50,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 7/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ฮีโน่สยามนคร จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
จำหน่ายรถยนต์บรรทุก พร้อมอุปกรณ์ ระบบเชื้อเพลิงก๊าซเอ็นจีวี รวมทั้งให้บริการติดตั้ง ซ่อมแซม

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ฮีโน่สยามนคร จำกัด


173/8 หมู่ที่ 1 ต.ท่าช้าง อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ฮีโน่สยามนคร จำกัด ตั้งอยู่ที่

173/8 หมู่ที่ 1 ต.ท่าช้าง อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000

แผนที่บริษัท บริษัท ฮีโน่สยามนคร จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ฮีโน่สยามนคร จำกัด

ได้แก่ 0265558000021
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ฮีโน่สยามนคร จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ฮีโน่สยามนคร จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*