บริษัท ป่ามะขาม จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ป่ามะขาม จำกัด"

บริษัท ป่ามะขาม จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 9/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ป่ามะขาม จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 9/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ป่ามะขาม จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการ ร้านขายอาหารและเครื่องดื่ม ทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ป่ามะขาม จำกัด


56 หมู่ที่ 3 ต.หินตั้ง อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ป่ามะขาม จำกัด ตั้งอยู่ที่

56 หมู่ที่ 3 ต.หินตั้ง อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000

แผนที่บริษัท บริษัท ป่ามะขาม จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ป่ามะขาม จำกัด

ได้แก่ 0265558000030
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ป่ามะขาม จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ป่ามะขาม จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*