บริษัท ริเวอร์ แอนด์ เมาน์เท่น รีสอร์ท จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ริเวอร์ แอนด์ เมาน์เท่น รีสอร์ท จำกัด"

บริษัท ริเวอร์ แอนด์ เมาน์เท่น รีสอร์ท จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 19/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ริเวอร์ แอนด์ เมาน์เท่น รีสอร์ท จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 19/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ริเวอร์ แอนด์ เมาน์เท่น รีสอร์ท จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
การจัดที่พักแรมแบบให้เช่าเป็นรายวันหรือรายสัปดาห์สำหรับผู้ที่มาพักแรมระยะสั้น

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ริเวอร์ แอนด์ เมาน์เท่น รีสอร์ท จำกัด


188 หมู่ที่ 9 ต.หินตั้ง อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ริเวอร์ แอนด์ เมาน์เท่น รีสอร์ท จำกัด ตั้งอยู่ที่

188 หมู่ที่ 9 ต.หินตั้ง อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000

แผนที่บริษัท บริษัท ริเวอร์ แอนด์ เมาน์เท่น รีสอร์ท จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ริเวอร์ แอนด์ เมาน์เท่น รีสอร์ท จำกัด

ได้แก่ 0265558000056
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ริเวอร์ แอนด์ เมาน์เท่น รีสอร์ท จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ริเวอร์ แอนด์ เมาน์เท่น รีสอร์ท จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*