บริษัท เอ็น.พี.วาย.วิชั่น จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เอ็น.พี.วาย.วิชั่น จำกัด"

บริษัท เอ็น.พี.วาย.วิชั่น จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 22/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เอ็น.พี.วาย.วิชั่น จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 22/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เอ็น.พี.วาย.วิชั่น จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการงานแสดงสินค้า และผลิตสื่อโฆษณาต่างๆ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เอ็น.พี.วาย.วิชั่น จำกัด


89/4 หมู่ที่ 14 ต.พรหมณี อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26001

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เอ็น.พี.วาย.วิชั่น จำกัด ตั้งอยู่ที่

89/4 หมู่ที่ 14 ต.พรหมณี อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26001

แผนที่บริษัท บริษัท เอ็น.พี.วาย.วิชั่น จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เอ็น.พี.วาย.วิชั่น จำกัด

ได้แก่ 0265558000072
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เอ็น.พี.วาย.วิชั่น จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เอ็น.พี.วาย.วิชั่น จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*